T&M 6 elective: Language in the Mind

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU108B05
Vaknaam T&M 6 elective: Language in the Mind
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam T&M 6 elective: Language in the Mind
Leerdoelen Na het met goed gevolg afronden van deze module zijn studenten in staat om
- een relevante onderzoeksvraag binnen de Europese taalkunde te formuleren (1.1, 2.2, 2.4),
- deze onderzoeksvraag met een geschikte methode te onderzoeken (2.4) en
- de bevindingen in een kort onderzoeksverslag te communiceren (4.2).
Omschrijving In deze cursus wordt voortgebouwd op de taalkundige theoriën zoals besproken in T&M1-5, waarbij de focus ligt op psycho- en neurolinguistische theorien en methodes.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm opdrachten, tentamen, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A. Schüppert
Docent(en) Dr. A. Schüppert
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen.
NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Opmerkingen 80% Compulsory attendance in seminars.
Students are expected to participate actively in discussions during seminars and to duly carry out all assignments in and outside class.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Keuzevak) 2 semester II b keuzegroep