T&M 7: Language in the Mind

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU106B05
Vaknaam T&M 7: Language in the Mind
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam T&M 7: Language in the Mind
Leerdoelen Na het met goed gevolg afronden van deze module zijn studenten in staat om
- een relevante onderzoeksvraag binnen de Europese taalkunde te formuleren (1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.2)
- een psycho- of neurolinguïstische methode te kiezen die gebruikt zou kunnen worden om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, en te beschrijven hoe een dergelijk onderzoek zou moeten worden uitgevoerd (2.2, 3.1, 4.4)
- op te treden als peer-reviewers van de onderzoeksvoorstellen van medestudenten. (3.2, 4.3, 5.3).
Omschrijving In deze cursus wordt voortgebouwd op de taalkundige theoriën zoals besproken in T&M6, waarbij de focus ligt op psycho- en neurolinguistische theorien en methodes.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm opdrachten, presentatie, tentamen, werkstuk(ken)
(Opdrachten en/of presentaties, tentamen en/of werkstuk)
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A. Schüppert
Docent(en) Dr. A. Schüppert , V. Tabacco, MSc.
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben van de bachelor Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II b keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Profielvak) 3 semester II b keuzegroep