Taal en Maatschappij 1: Zweeds

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU088B05
Vaknaam Taal en Maatschappij 1: Zweeds
Niveau(s) bachelor
Voertaal Zweeds
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taal en Maatschappij 1: Zweeds
Leerdoelen After completing this module students:
- have knowledge of Northern European linguistics (1.1)
- are able to adequately communicate in Swedish on a current topic in Northern European linguistics (2.1)
- are able to motivate and guie others (4.1)
- are able to express themselves correctly, carefully and at an academic level both orally and in writing in Swedish (4.4)
Omschrijving In deze module behandelen wije verschillende aspecten van taalbeleid in Zweden. Taalkundige inhoud en taalvaardigheid (lezen, schrijven, luisteren, gesproken productie en gesproken interactie) zijn hierbij geïntegreerd. Werkcolleges volgen de actiegerichte aanpak en de taalvaardigheid is gericht op B1-niveau. Tijdens de werkcolleges worden onderwerpen door middel van schriftelijke en mondelinge teksten, video- of audiofragmenten behandeld. Studenten werken individueel, in paren of in kleine groepen. De actieve houding van de student v.w.b. voorbereiding op en deelname aan de werkcolleges is cruciaal om de leerdoelen van de module te halen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, essay, presentatie, schriftelijke opdracht(en), verslag
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A. Schüppert
Docent(en) Dr. A. Schüppert , J.A.E. Strandberg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen.
NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
- Toegang tot het tweede jaar van de BA Europese Talen en Culturen
- Van de majortaal moet Taalvaardigheid Zweeds 2b succesvol zijn afgerond
NB: Dit vak staat alleen open voor studenten van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Taalspecifieke vakken) 2 semester II a Zweeds