Duits Basis 3b (B2)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU076B05
Vaknaam Duits Basis 3b (B2)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Duits
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Duits Basis 3b (B2)
Leerdoelen De student kan
- veeleisende teksten, nieuwsprogramma's en films in de standaardtaal zonder grote problemen begrijpen (B2+)
- vakgerelateerde artikelen (op redelijk wetenschappelijk niveau) begrijpen en analyseren (B2+)
- duidelijke beschrijvingen presenteren en gedetailleerde teksten schrijven over een breed scala van onderwerpen en vloeiend en spontaan aan een gesprek deelnemen en actief bijdragen aan discussies zonder grove fouten of een sterk accent (B2)
Omschrijving Taakgerichte communicatieve cursus taalvaardigheid Duits voor gevorderde studenten waarin alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesproken interactie) inclusief grammatica geïntegreerd aan bod zullen komen. De nadruk ligt op taalhandelingen in meer formele contexten. In de mondelinge en schriftelijke taalhandelingen staan onderwerpen met betrekking tot de politiek, taal en maatschappij, cultuur en literatuur in de Duitstalige gebieden (en hun positie binnen Europa) centraal.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm mondeling tentamen, portfolio, presentatie, tentamen essay
Vaksoort bachelor
Coördinator I.A. Menke-Bazhutkina, MA.
Docent(en) I.A. Menke-Bazhutkina, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lösungsschüssel für Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag, 2009.
Hilke Dreyer, Richard Schmitt 9783194072558 ca. €  12,00
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell / Hueber-Verlag, 2009. Hilke Dreyer, Richard Schmitt 9783193072559 ca. €  32,00
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization. NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Taalvaardigheid Duits Basis deel 3a moet zijn behaald.
Opmerkingen Het cijfer voor elk onderdeel taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk) dient voldoende te zijn. Portfolio's moeten compleet zijn. 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges, actieve deelname aan de colleges.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  (Duits Major en Keuzetaal) 2 semester I b keuzegroep
Ba Europese talen en culturen  (Duits Major en Keuzetaal) 2 semester II b keuzegroep
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester II b keuzegroep