Kritiek en Vertalen

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU070B05
Vaknaam Kritiek en Vertalen
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Kritiek en Vertalen
Leerdoelen Studenten hebben na het volgen van dit college inzicht in een aantal basisprincipes en -keuzes die zich bij het vertalen voordoen. Zij verdiepen zich in structurele verschillen tussen talen, verwerven een basisvaardigheid in methoden en technieken voor het zelf vertalen en krijgen training in kritische reflectie.
Overeenkomstige eindtermen van de BA-OER: 1.1, 2.3, 2.5, 3.2, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3.
Omschrijving Deze module behelst een taalspecifieke oriëntatie op vertalen in allerlei genres, waaronder literatuur. We zullen o.a. verschillende taalversies van dezelfde brontekst kritisch met elkaar vergelijken om aan de hand van diverse hulpmiddelen en theorieën veelgebruikte procédés en strategieën op te sporen. Welke taal- en cultuurverschillen komen hieruit naar voren en hoe kunnen we kennis daarvan toepassen op nieuwe vertalingen? Waar mogelijk wordt aangesloten bij de majortaal van de deelnemers en als bron- of doeltaal het Nederlands. Bij dit college wordt zowel individueel als in teamverband gewerkt, waarbij studenten wisselende taken op zich nemen, zoals vertalen, documentatie zoeken en reviseren.
Uren per week 3
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm opdrachten, portfolio
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S.I. Linn
Docent(en) dr. S.I. Linn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Gouden vertaalregels Paul Claes 9789460043482 €  20,00
Zelf uit te printen materiaal van Nestor
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Keuzevak) 2 semester II a keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze