Vaktaal en Vertalen

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU069B05
Vaknaam Vaktaal en Vertalen
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vaktaal en Vertalen
Leerdoelen Na het volgen van deze module beschikt de student over de volgende kennis en vaardigheden:
• inzicht in de talige kenmerken van vakspecifieke teksten;
• het vermogen terminologische vragen op te lossen;
• vaardigheid in het systematisch verzamelen van terminologische gegevens;
• kennis van verschillende traditionele en moderne hulpmiddelen;
• bekendheid met verschillende computervertaaltools;
• inzicht in het werk van een vertaalbureau.
Overeenkomstige eindtermen BA-OER: 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3.
Omschrijving Het vertalen van specialistische teksten vereist een aantal vaardigheden, die hier getraind worden. Aan de hand van o.a. tekstwetenschappelijke benaderingen wordt ingegaan op de kenmerken van gespecialiseerde teksten, het omgaan met terminologie en vaktaal, en het verzamelen en selecteren van relevante informatie. Studenten leren zoekstrategieën aan en leren de betrouwbaarheid van bronnenmateriaal te beoordelen. Ze verkrijgen d.m.v. case studies uit de vertaalpraktijk inzicht in keuzestrategieën en in het kritisch gebruik van hulpmiddelen zoals vakspecifieke woordenboeken, documentatie en databestanden. Het kritisch toetsen van vertaalprogramma’s en een bezoek aan een vertaalbureau maakt deel uit van opdrachten.
Uren per week 3
Onderwijsvorm practicum, werkcollege
Toetsvorm opdrachten, portfolio
Vaksoort bachelor
Coördinator N. de Graaff, MA.
Docent(en) N. de Graaff, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Dynamics and terminology:an interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication, Amsterdam, John Benjamins, 2014 (zie Nestor) Temmerman, Rita & Marc Van Campenhoudt (Eds)
Handbook of terminology, Amsterdam, John Benjamins, 2015 (zie Nestor) Kockaert, Hendrik J. & Frieda Steurs (Eds)
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Keuzevak) 2 semester II b keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze