Politiek en Maatschappij 1: Engels

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LEU057B05
Vaknaam Politiek en Maatschappij 1: Engels
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Politiek en Maatschappij 1: Engels
Leerdoelen 1. Understand key themes and issues in British politics and society, and how they have emerged and changed over time against the backdrop of globalization and European (des)integration
(1.3)
2. Be able to give evidence-based comments, both in writing and in speaking, on scholarly understandings of British political culture, history, and institutions
(1.3, 2.1, 4.4)
3. Critically reflect in correct written and spoken English on the historical and social legacies that have shaped British political culture and society today
(1.3, 2.1, 4.1, 4.4)
Omschrijving This course will introduce students to some of the main issues, themes, and questions in British politics and society. Two perspectives will be used to do so. First, a historical perspective – mostly post-1945, but with reference to earlier developments – will allow for an in-depth understanding of the idiosyncratic nature of British political culture and its main institutions. Second, a transnational, global perspective will allow for an in-depth understanding of how British political culture and its main institutions have been the product of transnational and global developments that transcend the British isle. The teaching will include seminars with a variety of in-class assignments, as well as occasional lectures. The course will be organized along the lines of defining themes of British politics and society: class, Empire, race & immigration, and Europe.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator L. de Jonge, PhD.
Docent(en) L. de Jonge, PhD. , R.M. Johnston-White, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digital reader
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de bachelor Europese Talen en Culturen.
NB: Voor het collegejaar 2020-2021 komt deze entreevoorwaarde te vervallen.
- Toegang tot het tweede jaar van de BA Europese Talen en Culturen
- Van de majortaal moet Taalvaardigheid Engels 3a succesvol zijn afgerond
NB: Dit vak staat alleen open voor studenten van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Taalspecifieke vakken) 2 semester II b Engels