P&M 4: Onderzoekscollege

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LEU043B05
Vaknaam P&M 4: Onderzoekscollege
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Politiek en Maatschappij 4: Onderzoekscollege
Leerdoelen Studenten zullen analytische, onderzoeksgerelateerde, methodologische vaardigheden, alsmede academische schrijfvaardigheid ontwikkelen, gebruik makend van een bepaald wetenschappelijk perspectief op het terrein van Europese politiek en maatschappij.
Studenten zullen verder bekend raken met conceptuele raamwerken, theorieën en methoden, zoals deze worden gebruikt bij onderzoek naar Europese politieke, maatschappelijke en historische vraagstukken.
Studenten zullen hun vaardigheden toepassen binnen de context van cutting-edge onderzoek naar een specifiek vraagstuk of thema.
Omschrijving Het onderzoeksseminar concentreert zich op een specifiek onderwerp, probleem of onderzoeksveld op het terrein van Europese politiek en maatschappij. Gebruik makend van een gespecialiseerd onderwerp zullen studenten zich verder bekwamen in de conceptuele raamwerken, theorieën en methoden in onderzoek naar Europese politieke, maatschappelijke en historische vraagstukken. De onderwerpen voor de onderzoeksseminars variëren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, onderzoekswerkstuk
Vaksoort bachelor
Coördinator L. de Jonge, PhD.
Docent(en) L. de Jonge, PhD. ,dr. E. Gaufman , R.M. Johnston-White, PhD. ,dr. S.B. Tunderman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digital Reader
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de bachelor Europese Talen en Culturen.
NB: Voor het collegejaar 2020-2021 komt deze entreevoorwaarde te vervallen.
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Profielvak) 2 semester I b keuzegroep