T&M 1: Structuur en Variatie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU040P05
Vaknaam T&M 1: Structuur en Variatie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taal en Maatschappij 1: Structuur en Variatie
Leerdoelen Na afsluiting van deze module kunnen de studenten
- het fonologische systeem en de morfologische en syntactische structuur van hun moedertaal (en andere talen die zij machtig zijn) omschrijven.
- de overeenkomsten en verschillen tussen de Europese talen t.o.v. de klank-, woord- en zinsstructuren bespreken.
- fonetisch, fonologisch, morfologisch en syntactisch materiaal d.m.v. de juiste taalkundige terminologie en de tijdens de les geleerde principes te analyseren.
- een heldere en coherente mondelinge presentatie geven over een onderwerp op het gebied van de fonetiek-fonologie, morfologie of syntaxis.
Omschrijving Dit vak introduceert de basis van de grammaticale kenmerken van de Europese talen. Hoe zitten (Europese) talen in elkaar? Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen? We bespreken de relevante terminologie en taalkundige concepten om de fonetische, fonologische, morfologische en syntactische kenmerken van de Europese talen te kunnen beschrijven en vergelijken. Tijdens de hoorcolleges komen de algemene aspecten van structuur en variatie aan bod. In de werkcolleges discussiëren studenten met elkaar (en met de docent) over het onderwerp van de week aan de hand van gerichte vragen, praktische opdrachten en de leesstof.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator Dr. W. Kehrein
Docent(en) Dr. W. Kehrein , NN , V. Tabacco, MSc.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht. Dit vak staat open als Bijvak en Open college. Het kan worden gevolgd als onderdeel van een minorprogramma door studenten van andere opleidingen aan de Faculteit der Letteren. Niet toegankelijk voor studenten met een afgeronde minor Toegepaste Taalwetenschap.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Profielvak) 1 semester II a keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze