Zweeds 3a (B2)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU037B05
Vaknaam Zweeds 3a (B2)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Zweeds
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Zweeds 3a (B2)
Leerdoelen Het kunnen verstaan, spreken en schrijven van het Zweeds zodanig dat schriftelijke en mondelinge communicatie over algemene, niet-specialistische onderwerpen vlot verloopt en de grammatica correct wordt toegepast; het vlot kunnen lezen van teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad; beheersing van een woordenschat van ca. 6000 woorden. De grammatica, woordenschat, socioculturele en pragmatische kennis toepassen bij het uitvoeren van communicatieve opdrachten op B2 niveau volgens het Europees Referentiekader (ERK). Het vermogen op effectieve wijze de beschikbare tijd in te delen, het kunnen omgaan met deadlines.
Omschrijving On completion of this course unit, students can understand, speak and write Swedish in such a way that they can apply grammar correctly and communicate about general non-specialist subjects without difficulty. They can easily read texts of average difficulty and possess a vocabulary of around 6000 words. Applying the grammar, vocabulary, sociocultural and pragmatic knowledge to conducting communicative assignments at level B2 of the Common European Framework of Reference The ability to effectively organize the time available and to deal with deadlines.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en), wekelijkse opdrachten
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator Dr. A. Sch├╝ppert
Docent(en) E.N.J.M. de Bot, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Rivstart B2 + C1 Övningsbok Levy Scherrer, P. & K. Lindemalm. 2017 9789127448568 ca. €  25,00
Rivstart B2 + C1 Textbok Levy Scherrer, P. & K. Lindemalm. 2017 9789127434264 ca. €  38,00
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization. NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Taalvaardigheid Zweeds deel 2b moet zijn behaald.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 2 semester I a keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 2 semester II a keuze
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester II a keuzegroep