Russisch 3a (A2/B1)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU031B05
Vaknaam Russisch 3a (A2/B1)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Russisch
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Russisch 3a (A2/B1)
Leerdoelen 1. Spreken, gesprekken voeren, schrijven: B1
2. Lezen, luisteren: B2
3. Kennis van en -inzicht in de grammatica van het Russisch
Omschrijving Tijdens deze cursus wordt verder gewerkt aan de vaardigheden in en kennis van het Russisch, die zijn opgebouwd tijdens de cursus op niveau 2a+2b (LEU015X05 LEU016X05).
Uren per week 4
Onderwijsvorm praktische oefening, werkcollege, zelfstudie
(2x 2 uur werkcollege)
Toetsvorm mondeling tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Docent(en) D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization.
Taalvaardigheid Russisch deel 2b moet zijn behaald.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Het behalen van dit onderdeel is een voorwaarde voor de toelating tot het buitenlandverblijf.
Deze cursus vormt de tweede van de drie taalvaardigheidsmodules Russisch major voor Ba-studenten ETC-Russisch.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Russisch Major en Keuzetaal) 2 semester I a keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Russisch Major en Keuzetaal) 2 semester II a keuze
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester II a keuzegroep