Zweeds 1b (A2)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU020P05
Vaknaam Zweeds 1b (A2)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Zweeds
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Zweeds 1b (A2)
Leerdoelen De student
- Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). (A2)
- Kan eenvoudige teksten over alledaagse onderwerpen lezen (A2)
- Kan mondeling en schriftelijk communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven. (A2)
- Verwerft globale kennis van en krijgt inzicht in de maatschappelijke, sociale, culturele en politieke situaties en processen in Zweden.
Omschrijving De cursus Taalvaardigheid Zweeds 1 is bestemd voor beginners en heeft als doel te leren communiceren volgens de eindtermen A2 van het CEFR. In deze module wordt aandacht besteed aan alle vaardigheden: verstaan, schrijven en spreken van het Zweeds en gesprekken voeren in het Zweeds, het leren vlot lezen van krantenartikelen, het zich eigen maken van een basiswoordenschat van ca. 2500 woorden en van de beginselen van de grammatica. Daarnaast komt de vaardigheid vertalen aan bod. De vaardigheden worden op de werkcolleges geoefend; de studenten werken afwisselend individueel,in paren of in groepsverband. Een actieve houding van de student is daarom een vereiste voor het realiseren van de leerdoelen. Buiten de colleges werkt de student aan opdrachten die o.a. via Nestor worden aangeboden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Co├Ârdinator Dr. A. Sch├╝ppert
Docent(en) E.N.J.M. de Bot, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Uttalsboken, Natur och Kultur 2007. H. Rosenkvist 9789127406452 ca. €  29,00
Rivstart A1+A2: övningsbok, 2:a uppl., Natur och Kultur 2014. P.L.Scherrer & K.Lindemalm 9789127434219 ca. €  24,00
Rivstart A1+A2: textbok, 2:a uppl., Natur och Kultur 2014. P.L.Scherrer & K.Lindemalm 9789127434202 ca. €  35,00
Entreevoorwaarden Doelgroep ETC: Zweeds deel 1a moet gevolgd zijn en er moet voldaan zijn aan aanwezigheidsplicht.
In de taalvaardigheidsvakken is beperkte ruimte voor bijvakstudenten. Bijvakstudenten moeten zich aanmelden volgens de procedure zoals vermeld op https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/
Opmerkingen Inschrijfprodedure voor dit vak, zie https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/

80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als Minorvak en Open College.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 1 semester I b keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 1 semester II b keuze
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 1 semester II b keuzegroep