Russisch 1b (A1)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LEU018P05
Vaknaam Russisch 1b (A1)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Russisch
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Russisch 1b (A1)
Leerdoelen Aan het einde van de cursus kunnen de studenten 1. Russisch spreken en schrijven en in het Russisch converseren op A1-niveau volgens het Common European Framework of Reference (CEFR); 2. geschreven en gesproken Russische teksten op A1-/A2-niveau begrijpen; 3. basiskennis van een deel van de Russische grammatica toepassen. Te ontwikkelen vaardigheden: de vaardigheid om te werken met verschillende naslagwerken, zoals woordenboeken en online bronnen; de vaardigheid om zelfstandig te werken in een elektronische leeromgeving; de vaardigheid om effectief te werken en tijd te plannen en in te delen.
Omschrijving Communicative language proficiency course in Russian (CEFR level A1) in which all aspects (i.e. reading, writing, listening, speaking), including grammar, vocabulary and knowledge of cultural and social aspects are integrated. During this course, oral and written skills will be constantly practiced. Students will be exposed intensively to the Russian language within its cultural and historical context, all assignments and materials (e.g. authentic videos, films, texts) are meant to encourage such exposure.
Uren per week 4
Onderwijsvorm praktische oefening
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm deeltoets(en)
(schriftelijk 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Docent(en) D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
to be announced
Entreevoorwaarden Doelgroep ETC: Russisch deel 1a moet zijn gevolgd en er moet voldaan zijn aan aanwezigheidsplicht en tentamendeelname.
In de taalvaardigheidsvakken is beperkte ruimte voor bijvakstudenten. Bijvakstudenten moeten zich aanmelden volgens de procedure zoals vermeld op https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/
Opmerkingen Inschrijfprodedure voor dit vak, zie https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/faculty-sp-content/tv-onderwijs/

80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als Bijvak en/of Open College.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Russisch Major en Keuzetaal) 1 semester I b keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Russisch Major en Keuzetaal) 1 semester II b keuze
Ba Europese talen en culturen (vanaf cohort 2022)  (Major - verplichte taal naar keuze) 1 semester I b Majortaal Russisch
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 1 semester II b keuzegroep