Engels 2a (B2/C1)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU013X05
Vaknaam Engels 2a (B2/C1)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Engels 2a (B2/C1)
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit, students are able to:

1. write coherent short essays in English (CEFR level B2/C1 based on set question, with essays including a clear position, supporting argumentation, refutation of counter-arguments, and evidence from course readings;
2. interpret and evaluate contrasting pieces of evidence from pre-assigned course readings and synthesize this evidence to support their position in a short essay;
3. construct coherent oral arguments on a set question, in an academic style (CEFR level B2/C1), including claims, argumentation and supporting evidence from course readings;
4. critcally engage with their peers’ oral argumentation and respond to them appropriately in an academic discussion (CEFR level B2/C1);
5. make oral contributions to complex interactions on sensitive topics in English (CEFR B2/C1) in a manner which respects diversity;
Omschrijving The course concentrates on writing and speaking at an advanced level (CEFR B2.2/C1) in an academically appropriate and argumentative style on topics related to (im)migration and integration in Europe. Specifically, students will learn how to write academic essays with strong argumentation (cf. Wingate 2012), as well as how to lead and participate in academic discussions.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm portfolio, presentatie, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator M.A.J. Reezigt, MA.
Docent(en) T.V. Kassenberg, MA. ,dr. B. Postema
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization. NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Taalvaardigheid Engels deel 1b moet zijn behaald.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  (Engels Major en Keuzetaal) 1 semester II a keuze
Ba Europese talen en culturen  (Engels Major en Keuzetaal) 2 semester I a keuze
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester I a keuzegroep