Engels 2a (B2/C1)

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LEU013X05
Vaknaam Engels 2a (B2/C1)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Engels 2a (B2/C1)
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit, students are able to:
1. Write coherent, well-structured essays in English (CEFR B2.2/C1), in an academic style, with sound argumentation (3.1, 3.2).
2. Analyse and synthesise provided sources to support their argument (2.3, 3.2).
3. Provide and process constructive feedback to/from peers and integrate it in their work (4.3).
4. Discuss issues related to immigration in English, in an academic style, at CEFR level B2.2/C1 (2.1).
5. Follow and contribute to complex interactions between parties in group discussions and meetings on a variety of, at times sensitive, topics while respecting diversity (4.3, 5.3).
Omschrijving This course focuses on writing and speaking at an advanced level (CEFR B2.2/C1) in an academically appropriate and argumentative style on topics related to immigration. Specifically, students will learn how to write academic essays with sound argumentation (cf. Wingate 2012), as well as how to lead and participate in academic discussions.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm continue toetsing, digitale toetsing, mondeling tentamen, presentatie
Vaksoort propedeuse
Coördinator M.A.J. Reezigt, MA.
Docent(en) A.M. Crawford, MA. , T.J. Wigham, MA.
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de betreffende major; het onderdeel Taalvaardigheid 1 behaald.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  (Engels Major en Keuzetaal) 1 semester II a keuze
Ba Europese talen en culturen  (Engels Major en Keuzetaal) 2 semester I a keuze
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester I a keuzegroep