Zweeds 2a (B1)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU006X05
Vaknaam Zweeds 2a (B1)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Zweeds
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Zweeds 2a (B1)
Leerdoelen Het kunnen verstaan, spreken en schrijven van het Zweeds zodanig dat schriftelijke en mondelinge communicatie over algemene, niet-specialistische onderwerpen vlot verloopt en de grammatica correct wordt toegepast; het vlot kunnen lezen van teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad; beheersing van een woordenschat van ca. 4000 woorden. De grammatica, woordenschat, socioculturele en pragmatische kennis toepassen bij het uitvoeren van communicatieve opdrachten op B1 niveau volgens het Europees Referentiekader (ERK). Het vermogen op effectieve wijze de beschikbare tijd in te delen, het kunnen omgaan met deadlines.
Omschrijving Cursus taalvaardigheid Zweeds met als doel te leren communiceren volgens de eindtermen van niveau B1 van het Europees Referentie Kader (ERK). Inrichting van het onderwijs volgens de principes van de taakgerichte aanpak. In een reeks communicatieve thema's komen alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) aan bod, waarbij grammatica en vocabulaire geïntegreerd worden aangeboden/behandeld. Presentatie van deze thema's vindt plaats aan de hand van schriftelijke en gesproken teksten, beeld- en geluidmateriaal en rollenspellen. De studenten werken afwisselend individueel, in paren of in groepsverband. Een actieve houding van de student ten aanzien van voorbereiding en deelname aan de werkcolleges is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de leerdoelen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en), werkstuk(ken)
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator Dr. A. Schüppert
Docent(en) drs. L.M. Kjellström
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Andra övningsboken i svensk grammatik G. Hellström & I. Zalcmanis. 1996 9789162214920 ca. €  30,00
Rivstart B1 + B2 Textbok Levy Scherrer, P. & K. Lindemalm. 2015 9789127434233 ca. €  35,00
Rivstart B1 + B2 Övningsbok Levy Scherrer, P. & K. Lindemalm. 2015. 9789127434240 ca. €  25,00
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization. NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Taalvaardigheid Zweeds deel 1b moet zijn behaald.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 1 semester II a keuze
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  (Zweeds Major en Keuzetaal) 2 semester I a keuze
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester I a keuzegroep