Spaans Plus 2b(B2)

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LEU005X05
Vaknaam Spaans Plus 2b(B2)
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Spaans
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Spaans Plus 2b(B2)
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit (A+B), students are able to
Overall
independently identify and describe most overt and some covert cultural specificities in the use of the target language that
appear in selected authentic and adapted oral and written materials dealing with more abstract topics related to their field of
expertise at an academic level. They are able to relate them to their own cultural background and express this relationship
in the target language in a way that facilitates the exchange of ideas.
Understand target language culture:
independently identify and process explicit and implicit cultural specificities used in context of the target language speaking
world that appear in authentic oral and written sources of their field of expertise.
(e.g. movies, media, social media, fiction, and more general academic texts and lectures).
Engage with target language culture:
independently identify and process explicit and implicit cultural specificities used in context of the target language speaking
world that appear in authentic oral and written sources of their field of expertise.
(e.g. movies, media, social media, fiction, and more general academic texts and lectures).
Learning to learn in the target language:
use digital and non-digital methods, tools, materials, resources and information related to the target language and
(inter)cultural learning in order to complete tasks with autonomy by themselves and/or in collaboration with others
and reflect on them while keeping to deadlines and taking responsibility for the completion of the task, reviewing and
developing performance of self.
Omschrijving Cursus taalvaardigheid Spaans met als doel te leren communiceren volgens de eindtermen van niveau B2.2 van het Europees Referentie Kader (ERK). Inrichting van het onderwijs volgens de principes van de taakgerichte aanpak. In een reeks communicatieve thema's komen alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) aan bod, waarbij grammatica en vocabulaire geïntegreerd worden aangeboden/behandeld. Presentatie van deze thema's vindt plaats aan de hand van schriftelijke en gesproken teksten, beeld- en geluidmateriaal en rollenspellen. De studenten werken afwisselend individueel, in paren of in groepsverband. Een actieve houding van de student ten aanzien van voorbereiding en deelname aan de werkcolleges is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de leerdoelen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator C. Pascual Aibar, MA.
Docent(en) C. Pascual Aibar, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Competencia gramatical en Uso. Nivel B2. + CD EDELSA
A.Cano, P. Díez, C. Estébanez y A. Garrido 9788490816134 ca. €  17,80
Gente Hoy 3, Libro de trabajo. Difusión/Talenland Martín Peris, E, Sánchez Quintana, N, Sans Baulenas, N, Vañó Aymat, A. 9788415640417 ca. €  19,80
Gente Hoy 3, Libro del alumno. Difusión/Talenland Martín Peris, E., Muntal Tarragó, J.,Pastor Villalba, C.,Sánchez Quintana,N.,Sans 9788415640400 ca. €  29,60
Entreevoorwaarden Doelgroep IRIO en ETC: Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen of de BA International Relations and International Organization. NB: Voor het collegejaar 2021-2022 geldt een norm van minimaal 35 ECTS.
Taalvaardigheid Spaans Plus deel 2a moet zijn behaald.
Opmerkingen -80% aanwezigheidsplicht bij werkcolleges en verplichte uitvoering van de (klassikale en zelfstudie) opdrachten.
- Dit is de vierde module in een serie van zes voor BA-studenten ETC en IRIO. Studenten van andere BA's binnen of buiten de Faculteit Letteren kunnen de modules als keuzevak volgen. Zij moeten zich houden aan de procedure zoals beschreven in het Studentenportaal, zie https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/opleidingsinfo/taalvaardigheidsonderwijs, inclusief het verkrijgen van toestemming van hun examencommissie. Studenten van IRIO voor wie dit hun verplichte keuzetaal is en studenten van ETC hebben voorrang. De ETC-cluster. coördinator bepaalt of er plaats is voor studenten van andere BA's.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  (Spaans Major en Keuzetaal) 1 semester II b keuzegroep
Ba Europese talen en culturen  (Spaans Major en Keuzetaal) 2 semester I b keuzegroep
Ba Internationale Betr. en Intern. Organisatie  ( Major) 2 semester I b keuzegroep