English Linguistics: Sociolinguistics

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LET009P05
Vaknaam English Linguistics: Sociolinguistics
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam English Linguistics: Sociolinguistics
Leerdoelen After successful completion of this module, students will be able to discuss in broad terms the history and development of the English language; discuss in broad terms socially and regionally constrained variation in English, and the links between this variation and language change; discuss and apply elementary research principles and methodology in the field of sociolinguistics; and conduct small-scale literature studies in order to verify data and statements.
Omschrijving De Engelse taal wordt geplaatst in de context van sociale en cognitieve aspecten. Aan de orde komen onder andere de geschiedenis van de Engelse taal, en taalvariatie afhankelijk van gender, sociale status, opleiding, leeftijd, regio, etnische achtergrond.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(1 uur hoorcollege, 1 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, digitale toetsing, werkstuk(ken)
(digitaal 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. R.M. Knooihuizen
Docent(en) dr. S.R.K.I. Gilbers ,dr. J.P.M. Jansen ,dr. R.M. Knooihuizen , A.C. Vaatstra, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge University Press, 2019 (3rd edition) Crystal, David 9781108437738 ca. €  40,99
Introducing sociolinguistics, London, Routledge, 2018 (3rd edition) Meyerhoff, M. 9781138185593 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden n.v.t.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Dit vak staat open als bijvak en/of Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II intr
Ba English Language and Culture 1 semester II verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II keuze