Ma-scriptie CIW

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LCX999M20
Vaknaam Ma-scriptie CIW
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ma-scriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen
Leerdoelen Het leerdoel van de MA-scriptie CIW dat je verslag kunt uitbrengen van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek waarmee je een originele bijdrage levert aan het vakgebied van de CIW. Voor de Ma-scriptie Computercommunicatie kan het i.p.v. een onderzoek ook gaan om een gefundeerd ontwerp van een vernieuwende vorm van beleid, programma, of interface op het gebied van de computercommunicatie. De formele eisen aan de verslaglegging zijn samengevat in de syllabus Technische Verzorging van Werkstukken CIW (beschikbaar op de Nestorsite van de Ma-scriptie).
Omschrijving In de scriptie doet de student verslag van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek op het gebied van de CIW. In het verslag wordt het onderzoek geplaatst binnen het kader van het vakgebied, worden de gemaakte theoretische en methodische keuzes toegelicht en verantwoord, en wordt het eigenlijke onderzoek controleerbaar beschreven.
Uren per week variabel
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. M.N. Gosen
Docent(en) dr. M.N. Gosen ,prof. dr. J.C.J. Hoeks , R. Koops van 't Jagt, MA. ,dr. Y.P. Ongena ,prof. dr. G. Redeker ,dr. N.M. Stukker ,dr. W. Vuijk
Entreevoorwaarden Bachelor CIW/Informatiekunde of afgerond HBO-doorstroomprogramma CIW of toegelaten worden door de toelatingscommissie CIW.
Opmerkingen Informatie over de masterstage en de masterscriptie CIW wordt elk semester verstrekt tijdens een speciale bijeenkomst. Daarnaast is informatie over de procedure en inhoudelijke eisen te vinden in de nestorsite 'De stage- en scriptiecursus CIW'. De coördinatie is in handen van Dr. W. Vuijk, die o.a. de toewijzing van docenten verzorgt. Bij vragen is het ook mogelijk te mailen.
Dit studieonderdeel wordt ook in semester I aangeboden.

Progress is open van 20 november 2017 tot en met 26 januari 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester II verplicht