Ma-scriptie CIW: Gezondheidscommunicatie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LCX996M20
Vaknaam Ma-scriptie CIW: Gezondheidscommunicatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen: Gezondheidscommunicatie
Leerdoelen Het leerdoel van de MA-scriptie CIW dat je verslag kunt uitbrengen van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek waarmee je een originele bijdrage levert aan het vakgebied van de CIW. Voor de Ma-scriptie Computercommunicatie kan het i.p.v. een onderzoek ook gaan om een gefundeerd ontwerp van een vernieuwende vorm van beleid, programma, of interface op het gebied van de computercommunicatie. De formele eisen aan de verslaglegging zijn samengevat in de syllabus Technische Verzorging van Werkstukken CIW (beschikbaar op de Nestorsite van de Ma-scriptie).
Omschrijving In de scriptie doet de student verslag van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek op het gebied van de CIW. In het verslag wordt het onderzoek geplaatst binnen het kader van het vakgebied, worden de gemaakte theoretische en methodische keuzes toegelicht en verantwoord, en wordt het eigenlijke onderzoek controleerbaar beschreven.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. M. Huiskes
Docent(en) dr. M. Huiskes ,prof. dr. A.J. Koole ,prof. dr. G. Redeker ,dr. I.F. van der Sluis
Entreevoorwaarden Bachelor CIW/Informatiekunde of afgerond HBO-doorstroomprogramma CIW of toegelaten worden door de toelatingscommissie CIW.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde, traject Gezondheidscommunicatie) 1 semester II keuzegroep