Ma-stage CIW: Communicatie en Educatie

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LCX901M10
Vaknaam Ma-stage CIW: Communicatie en Educatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Masterstage Communicatie- en Informatiewetenschappen: Communicatie en Educatie
Leerdoelen Leerdoel: ervaring opdoen in de professionele praktijk van CIW.
Eindtermen:
- Het bezitten van voldoende vaardigheid in het toepassen van methoden en technieken bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek, en begrip hebben voor het gebruiken van de uitkomsten voor verdere theorievorming, of voor het ontwikkelen van praktijktoepassingen.
- Het kunnen omgaan met complexe vraagstukken op systematische en creatieve wijze, het kunnen vormen van gefundeerde oordelen, en het kunnen communiceren van conclusies op heldere wijze tegenover een publiek van specialisten en niet-specialisten
- Het zelf richting kunnen geven aan het ter hand nemen en oplossen van problemen, en het zelfstandig kunnen plannen en uitvoeren van taken op een professioneel of daaraan gelijkwaardig niveau
- Het voortdurend kunnen uitbreiden van eigen kennis en begrip, en het kunnen ontwikkelen van nieuwe vaardigheden tot op een hoog niveau
- Het tonen van initiatief en verantwoordelijkheid
- Het zelfstandig kunnen studeren met het oog op een voortgezette professionele ontwikkeling
- Het tonen van communicatieve competentie, een context-gevoelige houding, en het zelfstandig of in teamverband kunnen afstemmen van producten en diensten op de beoogde doelgroep
Omschrijving In de stage doen studenten ervaring op met de professionele praktijk van communicatiekundigen. Zij voeren binnen een maatschappelijke organisatie onder begeleiding onderzoekswerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden kunnen als volgt worden gekenmerkt:
- Ze hebben een projectmatig karakter en een duidelijk doel
- Ze kunnen betrekking hebben op het ontwikkelen, analyseren, evalueren en aanpassen van communicatiebeleid, communicatieproducten en communicatieprocessen
- Ze doen een expliciet beroep op binnen het master-programma centraal staande kennis en vaardigheden, i.h.b. onderzoeksvaardighede
- Ze hebben betrekking op (een deelgebied van) de CIW, zoals organisationele communicatie, media en computercommunicatie
- Ze worden begeleid door zowel een deskundige binnen de organisatie als een docent CIW
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. V.M. Baaijen
Docent(en) dr. V.M. Baaijen
Entreevoorwaarden Bachelor CIW/Informatiekunde/NTC of afgerond HBO-schakelprogramma CIW of premasterprogramma CIW.
Opmerkingen Informatie over de masterstage en de masterscriptie CIW wordt elk semester verstrekt tijdens een speciale bijeenkomst. Daarnaast is informatie over de procedure en inhoudelijke eisen te vinden in de nestorsite 'De stage- en scriptiecursus CIW'. De coördinatie is in handen van Dr. W. Vuijk, die o.a. de toewijzing van docenten verzorgt. Bij vragen is het ook mogelijk te mailen.
Kan ook in semester I worden gedaan.

Uitvoerige algemene informatie over de masterstage is te vinden via:

de Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
www.rug.nl/let/mobilityoffice
www.rug.nl/let/careerstrategy

De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.

Nuttige literatuur: Esther Haag: Stagelopen in stappen, Handboek voor stages in het hoger onderwijs. 2010. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978-90-5931-616-4

Progress is open van 20 november 2017 tot en met 26 januari 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatie en educatie) 1 semester II verplicht