Conversational Interfaces: Practice

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX070M05
Vaknaam Conversational Interfaces: Practice
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Conversational Interfaces: Practice
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het opleidingsonderdeel is de student in staat om (waarbij de getallen tussen haakjes verwijzen naar de Dublin-descriptoren genoemd in de Learning Outcomes van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen):

- Empirische methoden voor gegevensverzameling toe te passen waarbij Wizard of Oz en menselijke proefpersonen betrokken zijn (2.1, 2.3);
- Een taakgerichte evaluatie uit te voeren van een bepaalde dialoogstrategie (cf. Turing test) (2.1, 2.2, 2.5);
- Hun eigen onderzoek via mondelinge en schriftelijke verslagen te presenteren (4.1, 4.2).
Omschrijving In deze cursus onderzoeken studenten mens-computer communicatie door het implementeren van een conversationele interface in de vorm van een chatbot, virtuele assistent, of gesproken-dialoogsysteem voor een specifieke toepassing (bv. slimme keuken, pratende robot, of wayfinding). Dit wordt bereikt door een bestaand systeem/toepassing te verbeteren of twee versies van een systeem/toepassing met elkaar te vergelijken met als doel de verbetering van bepaalde conversatieaspecten te meten. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een gesimuleerd of echt end-to-end systeem. Studenten zetten een experiment op om bepaalde communicatiestrategieën voor de toepassing te testen en te evalueren. Deze strategieën zouden gebruik kunnen maken van een Wizard-of-Oz techniek, waarbij gebruikers worden bijgestaan door wat zij worden wijsgemaakt een 'computer' te zijn, maar die in werkelijkheid een andere mens is die antwoorden geeft. Dit kan op tekst gebaseerd zijn, maar ook op afbeeldingen, robots of belichaamde gespreksagenten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm peer-review, referaat/spreekbeurt
Vaksoort master
Coördinator dr. I.F. van der Sluis
Docent(en) dr. I.F. van der Sluis
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Conversational Interface: Talking to Smart Devices. McTear, M., Callejas, Z., & Griol, D. 978-3-319-32967-3
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester II b keuze
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie) 1 semester II b keuzegroep