Conversational Interfaces: Theory

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LCX069M05
Vaknaam Conversational Interfaces: Theory
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Conversational Interfaces: Theory
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het opleidingsonderdeel zijn studenten in staat om (waarbij de nummers tussen haakjes verwijzen naar de Dublin-descriptoren genoemd in de eindtermen van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen)

- De state of the art van verschillende mens-computer-communicatiemodi te karakteriseren en toe te passen (1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2);
- De stand van de techniek op het gebied van conversationele interfaces te beschrijven en evalueren (2.1, 2.2);
- Een taakgerichte evaluatie uit te voeren van een bepaalde dialoog strategieën en competenties (2.1, 2.2, 2.5);
- Hun eigen onderzoek via mondelinge en schriftelijke verslagen te presenteren (4.1, 4.2).
Omschrijving In dit vak onderzoeken studenten mens-computer interfaces met het oog op communicatie optimalisatie. Studenten zullen verschillende types van mens-computer communicatie bestuderen (bv. virtuele assistenten, chatbots, gesproken-dialoogsystemen of een voorbeeld van mens-robot communicatie), specifieke toepassingen onderzoeken (bv. slimme keuken, pratende robot, of wayfinding) en de state-of-the-art van gespreksinterfaces evalueren met betrekking tot linguïstische competentie, dialoogstrategieën, en bruikbaarheid.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm opdrachten, verslag
Vaksoort master
Coördinator dr. I.F. van der Sluis
Docent(en) dr. I.F. van der Sluis
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Conversational Interface: Talking to Smart Devices. McTear, M., Callejas, Z., & Griol, D. 978-3-319-32967-3
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie) 1 semester I b verplicht