Pragmatiek

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LCX056B05
Vaknaam Pragmatiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Pragmatiek
Leerdoelen Pragmatiek biedt een inleiding tot de wetenschappelijke bestudering van het gebruik van taal als communicatiemiddel.
Na de succesvolle afsluiting van deze cursus ben je nauwkeurig op de hoogte van fundamentele theorieën over de gebruiksfuncties van taal en beheers je het apparaat van basisbegrippen waarmee taalgebruikspraktijken en communicatieprocessen beschreven, geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Omschrijving Inleiding tot de studie van het gebruik van taal als communicatie-middel.
Aan de orde komen hoofdthema's van de pragmatiek: taal als communicatiemedium, de functionaliteit van taal, verbale communicatie als sociale interactie, de contextuele en culturele bepaaldheid van talige communicatie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm
(2 x 2 uur werkcollege)
Toetsvorm
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M. Huiskes
Docent(en) J. Bosma ,dr. M. Huiskes
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I a verplicht
Ba Nederlands  (pre-master voor HBO 2e graads Nederlands) 4 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Linguistics  (Linguistics) 3 semester I a keuzegroep