Pictures in professional communication

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LCX038B05
Vaknaam Pictures in professional communication
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Pictures in professional communication
Leerdoelen Students will develop:
1. their theoretical knowledge of interpretation models and principles of cognitive processing that influence visual language production and perception.
2. their ability to evaluate visual language in professional contexts.
3. their understanding of the structure and coherence of CIS research (e.g., multimodal communication, document design) and its practical application.
4. their competence in the use quantitative and qualitative research methods.
5. their competence to identify and analyse complex issues in the production, evaluation and improvement of graphical (re)presentations.
Omschrijving In this course students study the use of visual language. The first part focusses on human perception of visual information, and covers theoretical models on image processing. The second part of the course targets efficient and effective data representations and includes an eye-tracker lab demonstration. In both parts of the course attendees will extend their knowledge of and research practice with academic models and methods for visual information processing.
By the end of this course students will be able to:
1. relate visual information transfer to central questions, theories and concepts of visual language, multimodal communication, document design, (e.g. medium, modality, inference, cognition, persuasion etc.)
2. describe and explain form and content relationships in visual language using theoretical models from semiotics, Gestalt theory and rhetoric as well as visual means such as composition, perspective and colour .
3. analyse, evaluate and improve visual information presentation within its professional context of use
4. develop and present improved visual (re)presentations for professional contexts in line with the outcomes of researched issues in visual presentations.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 lectures and 7 seminars)
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. I.F. van der Sluis
Docent(en) dr. L.M. Bosveld-de Smet ,dr. I.F. van der Sluis
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A number of Texts and articles made available on the student portal pages of the course.
Visual Language, Perspectives for Both Makers and Users. Boom, Lemma. J. van den Broek, W. Koetsenruijter, J. de Jong and L. Smit. (2012). ISBN:9789490947729 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden 45 ECTS of the propaedeutic exam (major/minor).
Opmerkingen Progress is open van woensdag 8 juni tot en met donderdag 30 juni 2016. De eventuele werkgroep intekening in Nestor is open van vrijdag 1 juli 07.00 uur tot en met vrijdag 15 juli 2016 23.59 uur. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar seccnl@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II a adv
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester II a keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 2 semester II a verplicht