Language and Literacy Development

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX035B05
Vaknaam Language and Literacy Development
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Language and Literacy Development
Leerdoelen De module heeft tot doel het verwerven van kennis en inzicht in:
(a) de ontwikkeling van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in educatieve en professionele contexten; (b) de psychologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn;
(c) de mogelijkheden om ontwikkelingsprocessen te stimuleren en te sturen.
Omschrijving De module besteedt aandacht aan de volgende thema's: (a) communicatieve vaardigheden op de werkplek; (b) taalvaardigheidsontwikkeling in de schoolleeftijd; (c) training en onderwijs in communicatieve vaardigheid; (d) het meten van communicatieve vaardigheden; (e) individuele verschillen en achterstanden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. C.M. de Glopper
Docent(en) prof. dr. C.M. de Glopper
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II a intm
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 2 semester II a keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 2 semester II a keuzegroep
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester II a keuzegroep