Persuasieve communicatie

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LCX022P05
Vaknaam Persuasieve communicatie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Persuasieve communicatie
Leerdoelen 1) Kennis van theorieën over attitudes
2) Kennis van theorieën over persuasie
3) Kennis van kenmerken van boodschap, bron en ontvanger die een effect hebben op persuasie
4) Kennis van de onderzoeksmethoden en -ontwerpen die gebruikt worden in dit wetenschappellijk domein
Omschrijving Deze module verschaft basiskennis over ‘overtuiging’, en behandelt de volgende concepten: attitudes en hoe ze gemeten worden, de relatie tussen attitudes en gedrag, en de dual-route modellen van overtuiging. De nadruk zal liggen op kenmerken van de boodschap, al zal er ook aandacht besteed worden aan doelgroep- en bron-factoren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm multiple choice
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. J.C.J. Hoeks
Docent(en) PhD. J.D. de Sousa Graça ,prof. dr. J.C.J. Hoeks
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader via Commotie/Study Store
https://www.studystore.nl/instelling/commotie
ca. €  24,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester I a verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I a verplicht