Interculturele Communicatie

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX021P05
Vaknaam Interculturele Communicatie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Interculturele Communicatie
Leerdoelen De studenten hebben inzicht gekregen in wetenschappelijke theorieën op het gebied van interculturele communicatie. Studenten hebben zich geoefend in een kritische analyse van interculturele communicatie. Studenten hebben inzicht gekregen in hun eigen interculturele competenties door reflectie op hun eigen interacties. Studenten hebben zich geoefend in Engelse spreekvaardigheid.
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. A.J. Koole
Docent(en) prof. dr. A.J. Koole ,prof. dr. M.C. Michel ,dr. N. van Schepen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester I b verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I b verplicht