Academische Vaardigheden 2

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX020P05
Vaknaam Academische Vaardigheden 2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Academische Vaardigheden 2
Leerdoelen After completion of this course unit the student is able:

- to relate choices in research reported in peer reviewed journals to the requirements of qualitative and quantitative research
- to make a critical assessment of research papers
- to select an appropriate research article when searching on a specific topic of interest
- to prepare and give an oral presentation on choices in research methodology of the article selected
Omschrijving In this course students are taught basic procedures and concepts of quantitative and qualitative methodology as we find it in the CIS curriculum. In addition, they are taught to prepare and give an oral presentation in which they critically reflect on the methodology of the research paper they have read. Each week will have one lecture on methodology and one seminar on presentation skills.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. Y.P. Ongena
Docent(en) dr. J.H.M. Declercq ,dr. Y.P. Ongena ,dr. N. van Schepen ,dr. A. Willemsen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Research Design (5th edition, December 2017) Creswell & Creswell 9781506386768 ca. €  59,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester I b verplicht