Methodologie CIW: Kwalitatief

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LCX018P05
Vaknaam Methodologie CIW: Kwalitatief
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Methodologie Communicatie- en Informatiewetenschappen: kwalitatief
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Onderwijsvorm
(2 uur werkcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm tentamen
(schriftelijk 2 hours)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. A.J. Koole
Docent(en) prof. dr. A.J. Koole ,drs. H.C.W. Padmos ,dr. N. van Schepen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology Paul ten Have 9780761966852 ca. €  36,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester II a verplicht