Methodologie CIW Kwantitatief

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LCX016P05
Vaknaam Methodologie CIW Kwantitatief
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Methodologie CIW Kwantitatief
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. Y.P. Ongena
Docent(en) dr. Y.P. Ongena , A.M. van der Ploeg
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 20 november tot en met 1 december 2017. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari (2018) 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 1 semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II b verplicht