Methodologie CIW Kwantitatief

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LCX016P05
Vaknaam Methodologie CIW Kwantitatief
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Methodologie CIW Kwantitatief
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. J.C.J. Hoeks
Docent(en) dr. V.M. Baaijen ,prof. dr. J.C.J. Hoeks , vacature
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 14 november t/m 30 november 2016. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 5 december 07.00 uur t/m 16 december 2016 23.59 uur. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar seccnl@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 1 semester II b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II b verplicht