Academisch Schrijven en Presenteren

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LCX015P05
Vaknaam Academisch Schrijven en Presenteren
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Academisch Schrijven en Presenteren
Leerdoelen 1. op aanvangsniveau onderzoeksvragen te formuleren voor wetenschappelijke teksten en presentaties voor een publiek van vakgenoten
2. basistechnieken en -begrippen te hanteren die het wetenschappelijk karakter van teksten en presentaties demonstreren, op tekstueel en stilistisch niveau
3. op aanvangsniveau zelfstandig kleinschalige en verzorgde wetenschappelijke teksten en presentaties voor verschillende doelgroepen te ontwerpen en uit te voeren, met actieve gebruikmaking van feedback
Omschrijving In deze cursus maak je kennis met de manier waarop je als deelnemer aan het wetenschappelijk debat geacht wordt te formuleren, argumenteren, structureren en presenteren. Je werkt aan de ontwikkeling van je academische schrijf- en presentatievaardigheden door een reeks opdrachten uit te voeren, met als doel je bewust en gevoelig te maken voor: communicatieve setting/situatie; (academische) genre-/tekstconventies; doelgroepen/publiek; schrijf- en presentatiestrategieën.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm dossier
Vaksoort propedeuse
Coördinator drs. H.C.W. Padmos
Docent(en) dr. M.N. Gosen ,drs. H.C.W. Padmos , vacature ,dr. J.F. van Kruiningen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Technische verzorging van werkstukken (syllabus, via Nestor).
Leren Communiceren (2016). 7e, herziene druk. Groningen/Houten: Noordhoff. M. Steehouder, C. Jansen e.a. 978-90-01-86232-9 €  67,95
Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden: http://www.rug.nl/education/other-study-opportunities/hcv/
Entreevoorwaarden
Opmerkingen NB: dit vak staat niet open als bijvak. Bureau Studentzaken tekent eerstejaars en premasterstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar seccnl@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 1 semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester I b verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I b verplicht