Conversation Analysis I

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LCX012X05
Vaknaam Conversation Analysis I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Conversation Analysis I
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit, students are able to:
1. state the basic principles of the Conversation Analytic methodology (1.1, 1.3)
2. describe the key concepts in the field of Conversation Analysis (1.1, 1.3)
3. recognize the key concepts in (transcripts of) real-life conversations (2.1)
4. apply CA-techniques in analysing conversational data (2.1, 2.3)
Omschrijving In this course students acquire an overview of the key findings in each area of conversation analysis (CA). Students become acquainted with the main concepts, research methods and analytic techniques for studying real-life conversations.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. M.N. Gosen
Docent(en) dr. M.N. Gosen ,dr. N. van Schepen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Conversation Analysis. An Introduction. Sidnell, Jack 978-1-405-15901-2 ca. €  37,50
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester II b verplicht