Conversation Analysis I

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX012X05
Vaknaam Conversation Analysis I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Conversation Analysis I
Leerdoelen Students will familiarize themselves with the philosophy behind and the most important concepts of the domain of conversation analysis and will be able to adequately describe and analyse phenomena in conversations from this perspective.
In concrete terms:
1. Transcribing raw data using the transcription conventions of conversation analysis (beginners level) (qualification 1.1)
2. Naming relevant concepts in the field of language use in conversations (qualifications 1.1 and 1.2)
3. Applying conversation-analytical organization principles and their related terminology when describing phenomena in conversations (qualifications 2.1 and 2.3)
Omschrijving This module provides an introduction to conversation analysis. It provides an understanding of the latest insights into the organization of turn-taking, sequences, preference, repair, topical development and the general structure of interaction.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(werkcollege/reflectiecollege (optioneel))
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. M.N. Gosen
Docent(en) dr. M.N. Gosen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Conversation Analysis. An Introduction. Sidnell, Jack 978-1-405-15901-2 ca. €  37,50
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 19 november 2018 t/m 7 december 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 12 december 07.00 uur t/m 21 december 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b keuze
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester II b verplicht