Tekstanalyse I

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LCX010P05
Vaknaam Tekstanalyse I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Tekstanalyse I
Leerdoelen Na succesvol afronden van deze cursus kun je:
(1) belangrijke begrippen en theoretische inzichten op het terrein van de tekstwetenschap beschrijven;
(2) eigenschappen van teksten en problemen die erin voorkomen analyseren met gebruikmaking van de hierboven genoemde theoretische noties;
(3) met gebruikmaking van bovengenoemde theoretische noties op elementair niveau uitspraken doen over tekstkwaliteit en verbetervoorstellen te formuleren
Omschrijving Wat maakt een tekst tot ‘tekst’, hoe werken teksten, en hoe hangen communicatieve effecten samen met tekstkenmerken? Deze cursus geeft een inleiding in tekstwetenschappelijke benaderingswijzen om bovenstaande vragen te beantwoorden. De belangrijkste theoretische noties die nodig zijn om de werking van teksten in het communicatieve verkeer tussen mensen te kunnen beschrijven en verklaren worden aan de orde gesteld.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Docent(en) dr. V.M. Baaijen ,dr. N.M. Stukker
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur wordt aangeboden via nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 20 november tot en met 1 december 2017. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari (2018) 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a intr
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 1 semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester II a verplicht
Ba Nederlands 1 semester II a verplicht