Digital Communication

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LCX009P05
Vaknaam Digital Communication
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Digital Communication
Leerdoelen Students will have developed basic knowledge and analytical skills concerning computer-mediated communication. Students will have an overview of the possibilities, the linguistic, psychological and social implications, as well as the limitations of computer-mediated communication. This course will serve as a preparation for other courses of CIW and IK concerning computer-mediated communication.
Omschrijving This course introduces the topic of computer-mediated communication, i.e. communication via instant messaging, video-chat, email, social media and virtual reality. Students will be introduced to the central cognitive, linguistic and social issues concerning mediated communication. A main emphasis of the course is how different media affect interaction, in particular how they contrast with spoken face-to-face conversation. Why are some media better suited to certain types of interaction than others? How do different media deal with the problems of miscommunication? Further, this course will introduce the topic of language change, showing how mediated communication gives rise to the emergence and propagation of new linguistic and communicative conventions.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator G.J. Mills, PhD.
Docent(en) G.J. Mills, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced on Nestor.
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a intr
BSc Informatiekunde 1 semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Nederlandse Track) 1 semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Internationale Track) 1 semester I a verplicht
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I a keuzegroep
Facultaire Minor Linguistics 3 semester I a keuzegroep