Organisationele communicatie

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LCX005P05
Vaknaam Organisationele communicatie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Organisationele communicatie
Leerdoelen 1.Grondslagen en uitgangspunten van organisationele communicatie te herkennen, benoemen en te koppelen aan praktijksituaties.
2. Functies, kerntaken en doelen van verschillende communicatiedomeinen en hun specialisaties te herkennen en beschrijven.
3. Een relatie te leggen tussen communicatiedoelen, strategieën, communicatiemiddelen en de organisationele doelen die met deze middelen beoogd worden.
Omschrijving Dit onderdeel biedt een overzicht over de studie van de (in- en externe) organisationele communicatie. Er wordt uitgegaan van de bestudering van enkele (verbale) communicatieproducten en vervolgens worden deze producten in relatie gebracht met de organisationele doelen en het communicatiebeleid van de betreffende organisatie. In dat bestek staan de integratie, de onderbouwing en de besturing van alle communicatie-activiteiten centraal. Verder wordt aandacht besteed aan de onderzoeksinstrumenten die relevant zijn voor de voorbereiding, ondersteuning en evaluatie van het communicatiebeleid van organisaties.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. A. Oussaid
Docent(en) drs. G. Steenhuis
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geintegreerde Communicatie, 10e druk, uitgave 2017 Vos, M. en Schoenmaker, H. 90-8506-290-x ca. €  42,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak staat open als bijvak en/of Open College.

Progress is open van 20 november tot en met 1 december 2017. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari (2018) 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze