Master's Work Placement WEM

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LBX000M10
Vaknaam Master's Work Placement WEM
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Master's Work Placement Writing, Editing and Mediating
Leerdoelen De Ma-stage geeft studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een maatschappelijke omgeving. De doelstellingen van de stage zijn drieledig: het toetsen van de in de opleiding verworven competenties in de praktijk van een organisatie, het op academisch niveau opdoen van praktijkervaring, oriëntatie op een mogelijk toekomstig beroep/werkgebied.
Omschrijving De stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een buitenuniversitaire omgeving en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De stage wordt gelopen bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland. De student wordt geacht op basis van inhoudelijke specialisatie, interesse en vaardigheden, in beginsel zelf te zoeken en te solliciteren naar een stageplaats.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coƶrdinator dr. J.P.M. Jansen
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding).20 ECTS modules van de Master moet zijn afgerond.
Opmerkingen In de praktijk zal een stage minimaal 9 weken full-time zijn. Veel stagegevers wensen een langere periode.
Uitvoerige algemene informatie over de masterstage is te vinden via:
• de Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
• www.rug.nl/let/mobilityoffice
• www.rug.nl/let/careerstrategy
De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.

Nuttige literatuur: Esther Haag: Stagelopen in stappen, Handboek voor stages in het hoger onderwijs. 2010. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978-90-5931-616-4
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  ( Writing, Editing and Mediating) 1 hele jaar keuze