Tutorial Nederlandse Literatuur

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LBU050B05
Vaknaam Tutorial Nederlandse Literatuur
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Tutorial Nederlandse Literatuur, Cultuur en Maatschappij
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm tutorial
Toetsvorm
(Dit vak wordt in het Nederlands gegeven)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. B.A.M. Ramakers
Docent(en) prof. dr. B.A.M. Ramakers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Dutch Studies 2 semester II keuze