Humanities at Work

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LBA030B05
Vaknaam Humanities at Work
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Humanities at Work
Leerdoelen
Omschrijving Deze module bereidt je voor op de arbeidsmarkt. In het deel 'Oriëntatie en Voorbereiding' staan enerzijds kennis over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vraagstukken die spelen in de verschillende arbeidsmarktsectoren centraal, anderzijds leert de student zichzelf kennen (wat wil ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik daarvoor nodig). Bij het deel 'Vaardigheden’ maak je kennis met de belangrijkste algemene vaardigheden die nodig zijn in organisaties en die je nodig hebt om jezelf staande te houden op de arbeidsvloer. Je kunt hierbij denken aan projectmatig werken, onderhandelen, leiderschap, teamwerk, (interculturele) communicatie, ondernemend denken en digitale vaardigheden.
Uren per week 16
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, werkcollege
Toetsvorm opdrachten, portfolio
Vaksoort bachelor jr 3
Co├Ârdinator dr. S. de Hoop
Docent(en) dr. S. de Hoop
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Career Minor 3 semester I a verplicht