Language Technology Practical

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode KIB.PTT07
Vaknaam Language Technology Practical
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Language Technology Practical
Leerdoelen • Inzicht in de rol van syntactische analyse in vraag-antwoord systemen.
• In staat zijn om de output van een automatische parser te integreren in een vraag-antwoord systeem.
• Inzicht in technieken voor het representeren van kennis op het web als Linked Open Data (RDF) en technieken om dergelijke data te bevragen (SPARQL).
• In staat zijn om te werken met Sparql-endpoints, en libraries om deze vanuit een applicatie te benaderen.
• Ervaring opdoen met het ontwikkelen van een volledig vraag-antwoord systeem.
• Ervaring opdoen met het ontwikkelen van evaluatiedata en technieken om systemen met elkaar te vergelijken.
• In staat zijn om de resultaten van een implementatie-project te documenteren (doelstelling, gebruikte technieken, evaluatie, kritische reflectie).
Omschrijving In dit college worden een aantal praktische toepassingen van de natuurlijke-taalverwerking besproken, en aan de hand van eigen implementaties en projectmatige werkvormen verduidelijkt. De precieze aard van de toepassingen kan per jaar verschillen. Toepassingen die de afgelopen jaren voorbij kwamen zijn onder andere spelling-correctie, tekst-naar-spraak, automatische tekstclassificatie, vraag-antwoord systemen.
Uren per week
Onderwijsvorm Practisch werk (PRC)
Toetsvorm Opdracht (AST), Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. G. Bouma
Docent(en) dr. G. Bouma ,prof. dr. G.J.M. van Noord
Entreevoorwaarden Language & Speech Technology
Opmerkingen In case there are more students than places, students of the BSc Artificial Intelligence are given priority.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 3 semester II b keuzegroep
BSc Artificial Intelligence 2 semester II b keuzegroep