Bachelor's Project

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode KIB.PROJ03
Vaknaam Bachelor's Project
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Het Bachelorproject in semester 1 is uitsluitend bedoeld voor studenten met studievertraging.)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl I,II

Uitgebreide vaknaam Bachelor's Project
Leerdoelen Onderzoeksvaardigheden ontwikkelen door het uitvoeren van een middelgroot onderzoek.
Omschrijving Het Bachelorproject vormt de afsluiting van de Bacheloropleiding. Bij de cursus horen (verplichte) werkcolleges over onderzoeksfilosofie, literatuur zoeken, onderzoeksmethodologie, statistiek, academisch schrijven en ethiek worden gegeven.
Inhoudelijk sluit het project in principe aan op de vakken in het studieprogramma van Kunstmatige Intelligentie. Om deze reden is het voor het project meestal niet nodig om veel extra literatuur te bestuderen en komt de nadruk op praktisch werk te liggen.
Bachelorprojecten worden binnen de KI-afdeling uitgevoerd en vormen daarom meestal een onderdeel van de onderzoekslijnen van de KI-stafleden.
Studenten wordt ernstig aangeraden ruim voor begin van het semester op zoek te gaan naar een project. Hoe dit gaat, staat op Nestor.
Het Bachelorproject kent een afstudeerreglement.
Het Bachelorproject dient binnen een semester te worden afgerond. Als het Bachelorproject niet binnen een semester is afgerond, moet de student daarna een ander project kiezen.
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Opdracht (ASM)
(Het uitvoeren van een onderzoek gebeurt in principe individueel.)
Toetsvorm Opdracht (AST), Presentatie (P), Verslag (R)
(Projectverslag, opdrachten en presentatie aan einde van het semester)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. F. Cnossen
Docent(en) dr. F. Cnossen
Entreevoorwaarden Propedeutisch Examen, 135 EC, 'Statistics' en 'Research Methods' of 'Data Analytics and Communication'
Opmerkingen Dit vak wordt in principe in semester 2 gedaan, aan het eind van de Bacheloropleiding. De variant in semester 1 is *niet* voor derdejaarsstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 3 semester II verplicht
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II -