Kunstfilosofie

Faculteit Honours College
Jaar 2020/21
Vakcode HCSW002005
Vaknaam Kunstfilosofie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II (Datum Zomerschool 12-16 juli)
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Zomerschool Kunstfilosofie
Leerdoelen Doelstelling van de zomerschool Kunstfilosofie is om filosofische debatten te verbinden met de kunstwereld en kennis op te doen van filosofische ideeën achter kunst of architectuur.
Omschrijving Tijdens de zomerschool Kunstfilosofie verbinden we abstracte filosofische debatten uit de cursus met de praktijk. Daarvoor zoeken we contact met mensen uit de kunstwereld in Nederland. Het plan is om te spreken met kunstenaars, conservatoren, filosofen en kenners van moderne architectuur.

De zomerschool omvat (hopelijk) lezingen en rondleidingen door experts naast onderzoek, discussies en presentaties door studenten. Mocht de zomerschool niet fysiek kunnen plaatsvinden, dan zal deze bestaan uit online gastcolleges en opdrachten.

Voor het atelier kunnen studenten een project ontwikkelen over elk onderwerp gerelateerd aan de cursus of zomerschool. Voorbeelden zijn de waarde van kunst, het belang van schoonheid in de leefomgeving, de interactie tussen kunst en het kwaad, de representatie van vrouwen en minderheden in musea, de psychologie van kunstwaardering en filosofische ideeën achter specifieke kunst of architectuur.

Studenten die een semester in het buitenland zullen doorbrengen, kunnen deelnemen aan het atelier. Het Atelier zal plaatsvinden in het tweede semester.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Excursie(s), Groepsbijeenkomst(en) en -onderzoeksopdracht(en), Hoorcolleges, Literatuurstudie, Opdracht(en), Presentatie(s)
Toetsvorm Nog niet bekend
Vaksoort Honours College-Bachelor
Coördinator dr. H.W.A. Evers
Docent(en) dr. H.W.A. Evers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
TBA
Entreevoorwaarden Only available for non-Faculty of Philosophy Honours College students.
Only open to students who have been selected for this part of the programme and have completed the connected Broadening Module successfully.
Only available for students who have been accepted into the BA Honours College Programme.
Opmerkingen Successfully taking part in the Summer School is a requirement for further participation in the connected Atelier.
The following condition (Article 3.6 of the EAR, to be found in your Student Portal under Organizations) applies: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units. The lecturer may give individual students who provide good reasons for their absence permission to replace a missed meeting by a repair assignment.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Summer en Winter School / Atelier (onderdeel Petrus Camper Leergang)  (Summer & Winter Schools Almeida cohort) 2 semester II keuze