Dementie & verstandelijke beperkingen

Faculteit Honours College
Jaar 2020/21
Vakcode HCRUB1105
Vaknaam Dementie & verstandelijke beperkingen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam De complexe puzzel van dementie & verstandelijke beperking (Honours College)
Leerdoelen Studenten
- verwerven inzicht in de achtergronden, oorzaken en gevolgen van dementie, de ziekte van Alzheimer en een verstandelijke beperking
- leren waarom 75% van de mensen met downsyndroom dementie ontwikkelt, en wat de gevolgen hiervan zijn
- maken kennis met de verstandelijk gehandicaptenzorg in Nederland en bezoeken een zorginstelling voor mensen met downsyndroom (en dementie).
- maken kennis met multidisciplinair werken en leren waarom dit noodzakelijk is
- onderzoeken belangrijke thema’s in de dagelijkse praktijk (o.a. diagnostiek, werk & dagbesteding, woonsituatie, ethiek/autonomie en halen relevante vragen/problemen op uit de praktijk
Omschrijving Wereldwijd wordt iedere 3 seconden iemand gediagnosticeerd met dementie. In Nederland hebben 260.000 mensen dementie en dit aantal stijgt naar een half miljoen in 2040, met een enorme impact op de maatschappij. Dementie is een complexe aandoening die een multidisciplinaire aanpak vraagt. Het is niet alleen geneeskunde en psychologie, het raakt aan zoveel meer. Het wordt nog complexer wanneer iemand met een verstandelijke beperking ook dementie krijgt. Ruim 75% van de mensen met downsyndroom ontwikkelt dementie door de ziekte van Alzheimer. Een enorm hoog risico. In deze interactieve cursus werken studenten aan de complexe puzzel van de ziekte van Alzheimer bij mensen met downsydroom. Wat gebeurt er in de hersenen en wat is de impact hiervan op het dagelijks functioneren van de persoon, zijn/haar directe omgeving en de maatschappij? Deze cursus duikt in het ontwrichtende proces van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Studenten richten zich op de medische, psychologische en maatschappelijke aspecten Hoe gaan we om met deze complexe puzzel in de maatschappij?

Studenten onderzoeken verschillende maatschappelijk-relevante thema’s:
1. Diagnostiek van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
2. Werk & dagbesteding
3. Woonsituatie
4. Ethiek – autonomie
5. Impact op de directe omgeving

In deze cursus komen verschillende vakdisciplines aan bod (multidisciplinair). Studenten leren niet alleen de theorie, maar komen ook in aanraking met de dagelijkse praktijk. Studenten maken kennis met mensen met downsyndroom en zorgprofessionals. Het programma omvat een bezoek aan Talant in Leeuwarden, een zorginstelling die zorg en ondersteuning biedt voor veel oudere mensen met downsyndroom en andere verstandelijke beperkingen.

Voor deze cursus is begrip van de Nederlandse taal vereist (moedertaal of tenminste taalniveau C1).

Het programma omvat een bezoek aan Talant in Leeuwarden, een zorginstelling die zorg en ondersteuning biedt voor veel oudere mensen met downsyndroom en andere verstandelijke beperkingen. I.v.m. de coronamaatregelen worden de data/tijden nog vastgesteld. Er zullen meerdere opties worden geboden. Studenten kiezen één van de geboden opties.

Bijbehorende Summer School: Down & Alzheimer
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Bijeenkomst(en), Discussiebijeenkomsten, Excursie(s), Groepsbijeenkomst(en) en -onderzoeksopdracht(en), Hoor- en werkcolleges, Literatuurstudie, Presentatie(s), Workshop(s), Zelfstudie
Toetsvorm Presentatie(s)
Vaksoort Honours College-Bachelor
Coördinator dr. A.D. Dekker
Docent(en) dr. A.D. Dekker , Gastdocent(en)
Entreevoorwaarden - Students need to be proficient in Dutch to be able to understand, and speak with, Dutch care professionals, caregivers and people with Down syndrome.
- This Honours College Module is open for students from all faculties
- Only available for students who have been accepted into the Bachelor Honours College Programme.
Opmerkingen The following condition (Article 3.6 of the EAR, to be found in your Student Portal under Organizations) applies: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Petrus Camper Leergang - Honours College  ( Verbredende modules) 2 semester II keuzegroep