Individueel onderzoekstraject FRG

Faculteit Honours College
Jaar 2021/22
Vakcode HCRG30205
Vaknaam Individueel onderzoekstraject FRG
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Individueel onderzoekstraject FRG
Leerdoelen Het doel van het individueel onderzoekstraject is ervaring opdoen met wetenschappelijk onderzoek.
Omschrijving Onderzoek doen is een centraal onderdeel van de juridische beroepsuitoefening en wetenschappelijk onderzoek bedrijven is een belangrijk element in de academische beroepsvorming. In het individueel onderzoekstraject assisteert de student bij een onderzoek van een onderzoeker van de faculteit (ongeveer 140 uur; 5 ects). In het onderzoektraject komen alle aspecten van onderzoek doen aan de orde: bronnen verzamelen en analyseren, het formuleren van een onderzoeksvraag en het schrijven van een onderzoeksverslag. Idealiter leidt de onderzoeksstage tot (een bijdrage aan) een publicatie. Naast een inhoudelijk verslag maakt de student ook een overzicht van de leerdoelen waaraan gewerkt is en van werkzaamheden die daartoe zijn verricht.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Individueel programma
Toetsvorm Individuele beoordeling, Individuele opdracht(en)
Vaksoort Honours College-Bachelor
Coördinator dr. N.E.H.M. Zeegers
Docent(en) prof. dr. M.M.T.A. Brus ,mr. dr. W. Geelhoed ,prof. dr. M.L.M. Hertogh ,prof. mr. dr. W.D. Kolkman ,prof. mr. dr. A.T. Marseille ,prof. mr. dr. B.C.A. Toebes ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen ,dr. N.E.H.M. Zeegers
Entreevoorwaarden Alleen open voor FRG-studenten.
Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de EAR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units."
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Rechtsgeleerdheid  (Honours Programma Rechtsgeleerdheid) 3 semester II verplicht