Privatissimum 3

Faculteit Honours College
Jaar 2019/20
Vakcode HCRG30105
Vaknaam Privatissimum 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Privatissimum 3
Leerdoelen Het doel van Privatissimum 3 is dat de studenten zich verdiepen in rechtsvergelijking en rechtspraktijk.
Omschrijving Het Privatissimum is een rechtsgebiedoverstijgend themavak, dat op interactieve wijze door wetenschappers uit de diverse vakgebieden als docent wordt verzorgd. Privatissimum 3 kent een Nederlandstalige en een Engelstalige variant. In de Nederlandstalige variant (eerste semester) staat rechtvergelijking centraal; in de Engelstalige (tweede semester) wordt gewerkt aan het simuleren van een rechtszaak.
Uren per week 2
Onderwijsvorm Organisatie van de cursus, Werkcolleges
Toetsvorm Actieve deelname, Portfolio
Vaksoort Honours College-Bachelor
Co├Ârdinator mr. P.A.J. van den Berg
Docent(en) prof. dr. A.L.B. Colombi Ciacchi ,prof. mr. dr. K.J. de Graaf ,mr. M. Duchateau ,mr. E. Gritter , M.M.E. Hesselman, LLM. , A. Rachovitsa, PhD. ,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen ,prof. mr. dr. M. Vols
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De literatuur wordt per bijeenkomst vastgesteld.
Entreevoorwaarden Alleen open voor FRG-studenten.
Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de EAR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units."
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Rechtsgeleerdheid  (Honours Programma Rechtsgeleerdheid) 3 hele jaar verplicht