Honours Seminaar Rechten

Faculteit Honours College
Jaar 2017/18
Vakcode HCRG10105
Vaknaam Honours Seminaar Rechten
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Honours Seminaar Rechten
Leerdoelen Na afronding van het vak heeft u verdiepende kennis van en inzicht in onderdelen van het reguliere bachelor programma. Het doel van het Honours Seminar Rechten is om de talentvolle student meer uitdagend onderwijs te bieden.
Omschrijving De bijeenkomsten van het seminar zijn gekoppeld aan enerzijds staats- en bestuursrecht en anderzijds aan strafrecht en privaatrecht. Iedere bijeenkomst bespreekt een docent uit een van deze disciplines een actueel vraagstuk in wetenschap en rechtspraktijk. De werkgroepen hebben een seminarachtig karakter waarbij studenten opdrachten voorbereiden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm Werkcolleges
Toetsvorm Actieve deelname, Individuele beoordeling
Vaksoort Honours College-Bachelor
Coördinator mr. N.G. Hoogstra
Docent(en) en anderen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt per bijeenkomst vastgesteld.
Entreevoorwaarden Alleen open voor FRG-studenten.
Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de EAR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units."
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Rechtsgeleerdheid  (Honours Programma Rechtsgeleerdheid) 1 semester II verplicht