PYO-t Hoe vergroot je je employability?

Faculteit Honours College
Jaar 2018/19
Vakcode HCPL30111
Vaknaam PYO-t Hoe vergroot je je employability?
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam PYO-t Hoe vergroot je je employability om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?
Leerdoelen Creëren van bewustwording over eigen employability;
studenten weten welke vaardigheden, kennis en inzicht nodig is om in aanmerking te komen voor een baan; studenten kunnen een eigen LinkedIn profiel opstellen.
Omschrijving Om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zul je jezelf moeten profileren richting mogelijke werkgevers. Dit betekent dat je zult moeten weten welke vaardigheden, inzichten en kennis (ook wel de 21st Century Skills genoemd) van het vakgebied hoog gewaardeerd worden door het bedrijfsleven. Als Honours College student heb je ontzettend veel vaardigheden en kennis opgedaan, echter moet de buitenwereld dit natuurlijk ook nog weten. Tijdens deze workshop leer je welke talenten de nadruk moeten krijgen om in de belangstelling te komen van relevante werkgevers en recruiters. Om dit te kunnen bereiken, gebruiken we hiervoor het professionele netwerkplatform, LinkedIn. Aan het einde van deze workshop heb je een basis gelegd voor je LinkedIn profiel die je gedurende je carrière met je zult meenemen en ben je meer bewust van wat nodig is om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ready to launch your career?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Bijeenkomst(en), Praktische werkvormen, Workshop(s)
Toetsvorm Actieve deelname
Vaksoort Honours College-Bachelor
Coördinator H.C. Nguyen, B.
Docent(en) Y. Deen
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen We geven de studenten de mogelijkheid, na het volgen van beide bijeenkomsten, om de LinkedIn profielen te laten checken en om dit na te bespreken.

De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de EAR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units." Voor de PYO-t onderdelen kan hierop geen uitzondering worden gemaakt.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Petrus Camper Leergang - Honours College  (PYO-t) 3 semester I keuzegroep
Petrus Camper Leergang - Honours College  (PYO-t) 3 semester II keuzegroep