Vaardigheden

Faculteit Honours College
Jaar 2018/19
Vakcode HCPCTSKILLS
Vaknaam Vaardigheden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 2
Rooster to be announced

Uitgebreide vaknaam Vaardigheden modules
Leerdoelen
Omschrijving Voor meer informatie zie de Petrus Camper Track.

De student doet één vak in jaar 1 en één in jaar 2. Let op dat semester 2a in het tweede jaar de laatste mogelijkheid is om een vak te volgen. De vakken worden dus niet aangeboden tijdens jaar 2 semester 2b en niet in jaar 3.
Uren per week variabel
Vaksoort Honours College-Bachelor
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de EAR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units."
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Economie en Bedrijfskunde  (FEB specialized track) 1 semester II b keuze
Verdieping - Economie en Bedrijfskunde  (FEB specialized track) 2 hele jaar keuze
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie  (Excellentietraject gericht op de professie) 1 semester II b verplicht
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Sociologie  (Excellentietraject gericht op de professie) 1 semester II b keuze