Vaardigheden

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode HCPCTSKILL
Vaknaam Vaardigheden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 2
Rooster to be announced

Uitgebreide vaknaam Vaardigheden modules
Leerdoelen
Omschrijving Voor meer informatie zie de Petrus Camper Track.

De student doet één vak in jaar 1 en één in jaar 2. Let op dat semester 2a in het tweede jaar de laatste mogelijkheid is om een vak te volgen. De vakken worden dus niet aangeboden tijdens jaar 2 semester 2b en niet in jaar 3.
Uren per week variabel
Vaksoort bachelor
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de OTR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Voor alle studieonderdelen van het Honoursprogramma geldt, met uitzondering van bijzondere omstandigheden, een aanwezigheidsplicht van 100%. Hieronder wordt verstaan het voorbereid hebben van en actief deelnemen aan de studieonderdelen. Bij goede reden kan de docent de student toestaan een gemiste bijeenkomst te vervangen door een reparatieopdracht.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type