Pick Your Own-talent Programma

Faculteit Honours College
Jaar 2018/19
Vakcode HCPCLPYOT
Vaknaam Pick Your Own-talent Programma
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 1
Rooster to be announced

Uitgebreide vaknaam Pick Your Own-talent Programma (zie de Petrus Camper Track voor meer details)
Leerdoelen Het verwezenlijken van je persoonlijke ontwikkeldoelen
Omschrijving In het Bachelor Honours programma besteden we gedurende het gehele traject aandacht aan talentontwikkeling. Het Honours College vindt het belangrijk dat honoursstudenten stilstaan bij vragen als: ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’. Deze vragen lopen als een rode draad door het Pick Your Own-talent programma.

--Opbouw Pick Your Own-talent programma--

Jaar 1 Welcoming Ceremony: gezamenlijke start van het Bachelor Honours programma

Tijdens de openingsceremonie komen alle nieuwe honoursstudenten bij elkaar. Elk jaar wordt er een aansprekende en inspirerende gastspreker uitgenodigd. Hij of zij vertelt over zijn of haar talent, carrière en over de keuzes die hij of zij heeft gemaakt om zijn of haar talenten ten volle te benutten.

Jaar 2 Kick-off: gezamenlijke start van het tweede jaar

Het tweede academische jaar start met de Kick-off. Tijdens deze avond inspireert een talentvolle spreker de tweedejaars honoursstudenten door hen na te laten denken over vragen als ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ en ‘hoe kan ik dat bereiken?’. Ieder jaar wordt er een andere inspirerende spreker uitgenodigd. Deze avond vindt dit jaar plaats op woensdag 6 september 2017 en is verplicht voor iedere tweedejaars honoursstudent.

Jaar 2 Plenaire avond naar keuze: Academia of Entrepreneurship (keuzegroep E)

Vervolgens wordt de blik gericht op het werkveld. In dit onderdeel oriënteer je je op werken in de wetenschap of op Entrepreneurship (ondernemen met al je talenten in de breedste zin van het woord). Waar zou je na je studie willen werken? Ambieer je een carrière in de wetenschap of weet je al dat je in het bedrijfsleven of de publieke sector aan de slag wilt? Misschien weet je het nog niet. Om je al halverwege je bachelor studie in aanraking te brengen met de Academia en met Entrepreneurship, worden er twee plenaire avonden georganiseerd met een interactief karakter. Tijdens deze twee avonden staat telkens één van de twee thema’s centraal. Deze avonden worden georganiseerd op respectievelijk dinsdag 14 november 2016 en op donderdag 8 februari 2018. Het deelnemen aan één van deze twee avonden is verplicht voor iedere tweedejaars honoursstudent.

Jaar 2 Workshops (keuzegroep F)

In het tweede semester van het tweede jaar ga je zelf aan de slag met jouw potentiële talent. Er zijn verschillende workshops met thema’s zoals ‘passie’, ‘wilskracht’, ‘pick your own time’, ‘omgaan met keuzestress’, ‘sturen of coachen’ en ‘succes en ambitie’. De workshops worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Het doel van de workshop is dat je kennis maakt met het betreffende onderwerp en hiermee aan de slag gaat. Tijdens de startbijeenkomst van de workshop worden verschillende aspecten geïntroduceerd. Gedurende een periode van één of twee weken neem je jouw talent onder de loep en probeer je de opgedane kennis in de praktijk te brengen. De workshop wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin je reflecteert op wat je hebt geleerd. Bovendien kijk je vooruit naar hoe je het thema kunt gebruiken in jouw studiecarrière of zelfs daarna. Iedere workshop bestaat uit twee sessies. De workshops worden in semester II gegeven. Het volgen van één workshop is verplicht voor ieder tweedejaars honoursstudent.

Jaar 3 Workshops (keuzegroep I)

In het derde jaar wordt de laatste stap in het PYO-t programma genomen en sta je gericht stil bij ‘wat wil ik’. Welke carrière ambieer je? Je kunt kiezen uit verschillende thema’s en ontwikkelt een loopbaanprofiel of verkent de arbeidsmarkt in relatie tot jouw ambitie. Ook kun je bijvoorbeeld onderzoeken of je een onderneming op wilt starten. Andere thema’s zijn o.a. 'bouw aan je persoonlijke merk' en 'het leven als experiment'. In het derde jaar van je studie maak je al belangrijke keuzes voor jouw toekomstige carrière. De eerste stappen richting de ontwikkeling van jouw talenten zijn gezet, wat zijn jouw volgende stappen? Welke talenten kun jij in de toekomst aanwenden om al jouw kennis en kunde optimaal in te kunnen zetten ten behoeve van wetenschap, maatschappij of elders. Iedere workshop bestaat uit twee sessies. De workshops worden het gehele derde jaar aangeboden, dus je kunt òf in semester I òf in semester II een workshop volgen. Kijk dus goed naar de planning van bijvoorbeeld een buitenlandverblijf, het schrijven van je scriptie, etc. Het volgen van één workshop is verplicht voor iedere derdejaars honoursstudent.

Pick Your Own-talent programma op een rij:

Jaar 1
• Welcoming Ceremony

Jaar 2
• Kick off
• Academia of Entrepreneurship
• Workshop jaar 2

Jaar 3
• Workshop jaar 3

Eén ECTS wordt toegekend als alle PYO-t onderdelen van jaar 1, 2 en 3 voldoende zijn afgerond.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Bijeenkomst(en), Hoorcolleges, Praktische werkvormen, Various styles of action learning
Toetsvorm Actieve deelname, Nog niet bekend
Vaksoort Honours College-Bachelor
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de EAR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units."
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Economie en Bedrijfskunde  (FEB specialized track) 2 hele jaar verplicht
Verdieping - Economie en Bedrijfskunde  (FEB specialized track) 3 hele jaar verplicht
Verdieping - Economie en Bedrijfskunde  (FEB specialized track) 1 semester II b verplicht
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie  (Excellentietraject gericht op de professie) 1 hele jaar verplicht
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Sociologie  (Excellentietraject gericht op de professie) 1 semester II verplicht
Honours Programme in Philosophy 2 hele jaar verplicht
Petrus Camper Leergang - Honours College  (PYO-t) 1 semester II b verplicht