Power of Words

Faculteit Honours College
Jaar 2021/22
Vakcode HCLE10305
Vaknaam Power of Words
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Power of Words
Leerdoelen Bij het zoeken naar het gelijk kunnen argumenten en retorische middelen bondgenoot en vijand zijn. Inzicht in argumentatieleer en retorica zijn daarom voor van groot praktisch belang. Waar welsprekendheid in vroeger tijden was voorbehouden aan sociale, politieke en culturele elites, zijn tegenwoordig alle burgers van informatiesamenlevingen gebaat bij analytische en productieve vermogens die aan hun weerbaarheid en wendbaarheid kunnen bijdragen. In dit college leren studenten wetenschappelijk gefundeerde analyses te maken van redelijke en onredelijke pogingen tot overtuigen en doen ze experimenteel onderzoek naar argumentatie en persuasie.
Omschrijving Bij het zoeken naar het gelijk kunnen argumenten en retorische middelen bondgenoot en vijand zijn. Inzicht in argumentatieleer en retorica zijn daarom voor van groot praktisch belang. Waar welsprekendheid in vroeger tijden was voorbehouden aan sociale, politieke en culturele elites, zijn tegenwoordig alle burgers van informatiesamenlevingen gebaat bij analytische en productieve vermogens die aan hun weerbaarheid en wendbaarheid kunnen bijdragen. In dit college leren studenten wetenschappelijk gefundeerde analyses te maken van redelijke en onredelijke pogingen tot overtuigen en doen ze experimenteel onderzoek naar argumentatie en persuasie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Seminaar
Toetsvorm Nog niet bekend
Vaksoort Honours College-Bachelor
Coördinator drs. E.M. Feringa
Docent(en) dr. J. Olthof
Entreevoorwaarden Alleen open voor HC FdL-studenten.
Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen De volgende voorwaarde (Artikel 3.6 van de EAR, te vinden in je Student Portal onder Organizations) geldt: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units."
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Letteren  (Honours Programma Faculteit der Letteren) 1 semester II b verplicht